GURU INSPIRASI PENCETUS REVOLUSI

GURU INSPIRASI PENCETUS REVOLUSI
Assalamualaikum, kami merupakan pelajar pengkhususan Prasekolah Ambilan Januari 2012 dari IPG-KPI, Bangi, Selangor. Nama diberi Rabiatul Adawuia Hj Mursidi (Are-Tol) dan Nur Haziqah Mahirah Ruhizat (Zie-Qah). Blog ini dibina sebagai saluran maklumat untuk kegunaan profesion perguruan terutama kepada bakal guru yang ingin mengurus bilik darjah dengan berkesan. Semoga apa yang dikongsi sangat bermanfaat kepada anda semua.

Bakal Cikgu Prasekolah

Bakal Cikgu Prasekolah
ARe-TOl

Bakal Cikgu Prasekolah

Bakal Cikgu Prasekolah
zIe-Qa
Powered by Blogger.

Anda Komen, Kami Jawab! Silakan...

Saturday, 9 March 2013

CIRI-CIRI GURU YANG EFEKTIF

   

Seperti yang kita tahu tugas sebagai guru bukan mudah. Hal ini kerana profesion ini memerlukan komitmen yang tinggi dalam menjaga, mendidik atau membimbing pelajar sehingga mereka mencapai kejayaan dan bersedia untuk menghadapi cabaran pada masa akan datang. 

Berikut merupakan ciri-ciri guru yang efektif dalam pengurusan bilik darjah, iaitu : 
i) Kualiti Peribadi 
 • Kualiti peribadi merujuk kepada seorang guru yang begitu proaktif, yakin dan sentiasa bersemangat sehingga mampu memotivasikan muridnya untuk belajar. 
 • Guru yang peka dan sensitif akan keperluan muridnya, iaitu terhadap perbezaan cara  atau gaya pembelajaran mereka. Hal ini kerana tidak semua murid mampu menguasai pembelajaran yang diajar. Oleh itu, guru berperanan mengubah suai cara pengajaran nya mengikut kesesuaian agar peluang pembelajaran adalah untuk semua murid. 
 • Sikap guru yang peramah, mesra dan berusaha untuk mengenali muridnya. Sesungguhnya, murid yang berasa dirinya dikenali guru, akan menunjukkan tingkah laku yang positif. Hal ini disebabkan mereka berasa dihargai dan sebahagian daripada komuniti dalam bilik darjah. 
 • Guru yang memiliki sifat kasih-sayang, hormat-menghormati dan kemanusiaan yang tinggi. 

Pernahkah anda menonton wayang Japan yang bertajuk "Gokusen?". Jika pernah, sudah tentu anda tahu ciri-ciri perwatakan yang ada pada guru wanita dalam wayang tersebut bukan? Gambar : Seorang guru wanita yang perwatakan proaktif, yakin, bersemangat, peramah, mesra dan berusaha untuk mengenali anak muridnya. Kehadiran guru ini ke bilik darjah sangat memotivasikan muridnya untuk belajar.


ii) Kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran 
 • Perkara ini merujuk kepada pengetahuan, pengalaman dan kemahiran yang dimiliki seorang guru dalam mendidik anak muridnya. 
 • Guru yang sentiasa berusaha mempelajari perkara-perkara baharu melalui pembacaan, menghadiri seminar, bengkel atau kursus yang diadakan. 
 • Guru yang tahu memilih strategi yang sesuai digunakan untuk mengajar murid-muridnya. Maka, guru ini akan mengambil berat tentang gaya pembelajaran yang berbeza untuk mereka. 
 • Kemahiran seorang guru dalam teknik penyoalan sehingga mampu memberangsangkan minda murid melahirkan buah fikiran untuk menjawab soalan. 
 • Guru yang berkebolehan mengendalikan kelas dengan lancar, iaitu dari segi transisi satu aktiviti ke aktiviti lain tanpa gangguan. 
 • Kemahiran guru dalam melakukan lebih dari satu perkara pada masa yang sama. 
 • Guru juga berkemahiran dalam pedagogi, iaitu dalam menerapkan nilai-nilai seperti bekerjasama, belajar mendengar dan menerima pendapat orang lain.  

Gambar : Guru yang mampu menggunakan strategi pengajaran yang sesuai di dalam bilik darjah dapat menarik minat murid untuk datang ke sekolah. 


iii) Penghayatan dan Amalan Nilai 
 • Perkara ini berkaitan dengan Kod Etika Profesion yang menyenaraikan beberapa prinsip, iaitu tanggungjawab terhadap murid, tanggungjawab terhadap ibu bapa, tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara, tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan. 
 • Selain Kod Etika Profesion, terdapat juga Falsafah Pendidikan Guru (FPG) yang merupakan panduan kepada para guru tentang ciri-ciri kualiti guru yang ingin dibentuk. Kandunga FPG ialah "Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. 

Antara ciri-ciri lain guru yang efektif dalam pengurusan bilik darjah, ialah : 
 • Mewujudkan suasana demokratik di dalam bilik darjah. Oleh itu, semua murid diberi hak dan layanan yang sama rata dan mereka boleh mengeluarkan apa jua pendapat.  
 • Guru bertanggungjawab sebagai pendidik atau fasilitator terhadap murid.  
 • Menimbulkan persekitaran saling mempercayai dan saling menghormati antara murid dengan guru dan murid dengan murid. 
 • Guru mestilah percaya bahawa setiap murid mempunyai kebolehan tersendiri untuk mencapai kejayaan. 
 • Bilik darjah merupakan suatu tempat yang seronok dan selamat untuk murid-murid. 
 • Pembelajaran berpusatkan murid. 
 • Mengamalkan komunikasi yang berkesan di dalam bilik darjah. Hal ini bermakna terdapat komunikasi dua hala antara guru dengan murid. 

Gambar : Sistem Komunikasi yang Berkesan (Komunikasi Dua Hala antara Guru dengan murid).

No comments:

Post a Comment