GURU INSPIRASI PENCETUS REVOLUSI

GURU INSPIRASI PENCETUS REVOLUSI
Assalamualaikum, kami merupakan pelajar pengkhususan Prasekolah Ambilan Januari 2012 dari IPG-KPI, Bangi, Selangor. Nama diberi Rabiatul Adawuia Hj Mursidi (Are-Tol) dan Nur Haziqah Mahirah Ruhizat (Zie-Qah). Blog ini dibina sebagai saluran maklumat untuk kegunaan profesion perguruan terutama kepada bakal guru yang ingin mengurus bilik darjah dengan berkesan. Semoga apa yang dikongsi sangat bermanfaat kepada anda semua.

Bakal Cikgu Prasekolah

Bakal Cikgu Prasekolah
ARe-TOl

Bakal Cikgu Prasekolah

Bakal Cikgu Prasekolah
zIe-Qa
Powered by Blogger.

Anda Komen, Kami Jawab! Silakan...

Friday, 8 March 2013

PERATURAN & RUTIN BILIK DARJAHGuru yang berkredibiliti akan membentuk peraturan dan prosedur (rutin) di dalam bilik darjahnya agar dapat mengurangkan gangguan, sebaliknya meningkatkan pembelajaran. 
    Menurut Haliza Hamzah dalam bukunya "Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku" (m/s30), peraturan bermaksud kenyataan yang memaklumkan tingkah laku yang boleh diterima di dalam bilik darjah. Peraturan juga merujuk satu peringatan dan autoriti kepada nilai moral murid-murid. 
    Seorang guru yang bijak akan mengambil peluang sebelum memulakan pengajarannya untuk berbincang dengan murid tentang pengurusan bilik darjah termasuklah peraturan dalam kelas. Peraturan perlu dijalankan secara konsisten agar berkesan. 
     Manakala, rutin bermaksud prosedur atau langkah-langkah yang mesti diikuti murid dalam aktiviti spesifik mereka di dalam bilik darjah. Rutin dibentuk bertujuan melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran. 


Contoh Peraturan Bilik Darjah : 
 • Pelajar mesti datang sebelum tempoh pengajaran dan pembelajaran bermula iaitu sebelum pukul 7.00 pagi. Tujuannya untuk proses pembersihan kelas harian. 
 • Pelajar dilarang untuk berada di dalam kelas semasa waktu rehat. 
 • Dilarang bermain atau membuat bising di dalam kelas. 
 • Pelajar hanya boleh keluar kelas dengan izin guru dan memakai pas keluar masuk kelas. 
 • Memberi sepenuh perhatian dan tumpuan semasa pengajaran dan pembelajaran. 
 • Dilarang makan dalam kelas. 

Contoh Rutin Bilik Darjah :
 • Pelajar harus membersihkan kelas mengikut jadual pembersihan yang telah disediakan. 
 • Secara bergiliran, setiap kumpulan mestilah menukar informasi dan bahan bacaan tambahan di papan kenyataan setiap minggu. 
 • Pelajar mestilah beratur masuk ke kelas setiap hari selepas waktu rehat. 
 • Mematikan suis setiap kali meninggalkan kelas. 
 • Menghormati guru iaitu member salam semasa guru masuk dan keluar kelas.

Konsekuen : 
Apabila murid melanggar peraturan kelas, murid akan :
 • Diberi nasihat. 
 • Diberi amaran. 
 • Diberi amaran kedua kali. 
 • Mengasingkan pelajar tersebut dengan membawanya keluar selama 5 minit. 
 • Dikenakan denda yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. 
 • Berjumpa dengan guru disiplin. 
 • Sekiranya masih ingkar, murid dikehendaki berjumpa dengan Guru Besar. 
 • Memanggil ibu bapa untuk berbincang dengan Guru Besar untuk menyelesaikan masalah disiplin anak-anak.

No comments:

Post a Comment